Svintuna Kvarn

Det har funnits kvarnverksamhet på platsen i över 1000 år.
Från början var det en enkel kvarn som var driven av vattenkraft och under århundraden så utveklades ve

Läs mer

Nuvarnade kvarnverksamhet

Vi har som mål att kunna fortsätta bedriva verksamhet framöver, både att kunna mala men även att visa kvarnverksamheten för intresserade grupper. För närvarande arbetar vi med att byta kvarnstenarna.

Läs mer

Dragspelsmuseum

På övre plan i kvarnen finns sveriges enda durdragspelsmuseum. Samlingen som finns är unik och kommer genom gåva till klubben.

Läs mer

Kvarnverksamhet

Exakt när Svintuna kvarn byggdes vet man inte, men med all säkerhet fanns här en anläggning under vikingatiden. 
1399 ägdes kvarnen av drottning Margareta och kom så småningom att tillhöra Krokeks kloster för att sedan tillfalla Gustav Vasa och kronan. I kronans ägo fanns kvarnen till 1722 då den såldes till Stavsjö Bruks ägare. 
Främst var det de stora skördarna från Vikbolandet som maldes här. 
Harald Zetterberg drev kvarnen fram till 1968. Därefter köptes Svintuna kvarn av Norrköpings kommun som 1975-1976 lät renovera kvarnen till funktions-dugligt skick. 
Kvarnen drivs av ett vattenhjul av överfallstyp. Vattnet leds i en träränna och faller ned på hjulet. Av kraften från det fallande vattnet drivs det sex meter stora hjulet runt och därmed hela kvarnen.

Kvarnen nu

Under de senaste 20 åren så har Lions arbetat hårt med att behålla kvarnen i driftsdugligt skick. Många timmar har lagts ned och vi har nu under senaste året bytt kvarnstenar.

Svintuna kvarn

Följ med på en visning i kvarnen.
Stort tack till Eyvind Larsson för filmen

Dragspelsmuseum

Dragspelen som alla är så kallade durspel är en gåva från den kända dragspelaren Yngve Anderssons barn. 
Yngve Andersson födds 1916 i Skogsby, Stavsjö. Han flyttade som ung till Norrköping där han bodde till sin död 1975.
Musikaliskt påbrå hade han från sin morbror Anders Petter i8 Båtsmans , en byggdespelman som han senare komp att berätta mycket om. Vid sju års ålder fick Yngve sitt första dragspel och instrumentet kom att följa honom livet genom.På 1950-talet började Yngve samla dragspel. Med en rullbandspelare började han också åka runt till gamla spelmän och banda deras musik och berättelser om gamla tider och om hur ungdomar och om hur ungdomar roade sig i början av 1900 talet.Främst besökte han spelmännen från Östergötland, Småland och Sörmland.
Under slutet av  1950-talet började Yngve att turnera med programmet "Dragspelet genom tiderna. Från ett till fem rader", där han både spelade och föreläste om dragspelandet och livet förr. Allt byggde på material som han bandat.Han spelade på bibliotek, bygdegårdar och ålderdomshem samt folkparker i hela Mellansverige.

Hans genombrott i större sammanhang kom vid medverkan i Frukostklubben i radio. Han deltog nu allt större sammanhang i radio och tv, så som Nygammalt, allsång på Skansen, Dans på högloftet  och musik vid Siljan.I början av 1970-talet var intresset för gammal dragspelsmusik stort och Sveriges radio anordnade en tävling i durspel. Många spelmän ställde upp- vinnaren blev Yngve, som nu fick se sig själv på förstasidan i många tidningar.
Ett av de populära inslagen i Norrköpings utställningen NU-71 var en festival i dragspelsmusik som döptes till Bälgiaden. Yngve var en av initiativtagarna och vid utställningen utropades dragspelsriket Bälgien där han fick titeln första Arkivarie.
Andra som deltog i arrangemanget var Bosse Larsson, Erik Öst och  Signe Gustafsson, Signe fick titeln Drottning av Bälgien.
Hela tiden fortsatte han besöka gamla spelmän och spelade in deras berättelser och musik. Under många år samarbetade han med svensk Visarkiv.
Yngve komponerade också en hel del dragspelsmusik, tex Ullas vals, Kvarnhjulet och Skogsbyminnen. De flesta finns nedtecknade med noter. 

Yngve var en skicklig dragspelsreparatör och fick förtroendet att gå igenom och renovera hela Carl Jularbos samling efter dennes död. Jularbo och Yngve träffades måndag gånger och spelade tillsammans.
Yngve byggde själv två enfaldiga durspel, det första till 50-års jubileet av hans eget spelande.Förutom Carl Jularbo fick Yngve glädjen att musicera tillsammans med flera kända musikanter . Erik Öst, Erik Sahlström, Ebbe Jularbo Gnesta-Kalle med fler. Dragspelsmusiken var Yngves liv och med dragspelet slutade det.Efter att ha avslutat ett uppträdandet i Mjölby folketspark 1975 tog hans liv slut.Yngves dotter Ulla har nu deponerat hela Yngves dragspelssamling till Lions Club Kolmården, med hopp om att många nu ska få tillfälle, att i Svintuna Kvarn få se alla fina och unika dragspel.

Presentation av samlingarna

En visning av Dragspelsmuseets samlingar.

Stort tack till Eyvind Larsson som delar med sig av filmen