Våra aktiviteter

Lions Club Kolmården har tre stycken årligen återkommande aktiviteter som är de huvudsakliga vägarna för att generera bidrag.

Midsommar

Vi har sedan många år arrangerat midsommarfirande på Råssla hembygdsgård. Ett traditionellt firande med lottstånd, chokladhjul, hästridning, cafétält och givetvis dans runt stången.

Läs mer

Svintuna marknad

Sista helgen i augusti har vi en riktig hantverksmarknad vid Svintuna kvarn. Stora ladan och uthusen är fyllda med hantverkare som ställer ut sina alster. Smedjan är i drift och man visar hur man smider för hand och i kvarnen går kvarnstenarna för fullt. På den nedre planen finns våra marknadsknallar- Levande musik både i café tältet och på stora scenen

Läs mer

Julgranar

Från första advent och ända fram till jul säljer vi nyhuggna kolmårdsgranar vid ICA och vid Kolmårdens Byggtjänst. Vi är ute varje helg för att tillse att det under försäljningsperioden finns tillgång till granar.

Läs mer

Midsommarfirande vid Råssla hembygdsgård

Vi har varje år sedan 1964, med undantag för 2020, arrangerat midsommarfirande vid Råssla hembygdsgård i Krokek.
PÅ förmiddagen kläs midsoaarstången med blommor och vlad innan den reses. Vid firandet har vi givetvis levande musik till dansen och en dansledare, precis som det ska vara på ett riktigt midsommarfirande.
Vid hembygdsgården finns bland annat Cafë tält för den törstige, lottstånd där man kan vinna fina priser och chokladhjul.

Midsommar 2017

En film om Midsommarfirandet vid Råssla hembygdsgård 2017.
Stort tack t ill Eyvind Larsson som delat med sig av filmen