Under adventstiden säljer vi nyhuggna Kolmårdsgranar. Försäljningen sker på Byggtjänst och utanför ICA Delfinen.