Vi har tre aktiviteter årligen för att samla in medel till vår verksamhet.