Omkring år 2000 övertog klubben ansvaret för driften av Svintuna Kvarn och har även utvecklat Svintuna Marknad då vi gjort det möjligt för våra hantverkare att vara inne i byggnaderna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För ritning över kvarnen klicka här