Historik

Ur klubbens mångåriga historia kan nämnas följande som skrevs av ett av de mest hängivna Lion klubben haft, nämnligen 1994 års Lionpresident Sven Lagerbäck.


Den 7 januari 1964 kontaktade Lions Club Åby ett antal personer i Krokek-Kolmården med en inbjudan att bilda en ny LIONS CLUB.
Vid ett sammanträde i Krokeks IF:s fritidslokal på Ektorps Mo den 17 januari diskuterades förutsättningarna för bildandet av den nya klubben. Vid mötet deltog de inbjudna från Krokek-Kolmården, medlemmar från Lions Club Åby samt dåvarande DG:n Åke Bergman.
Vid ett nytt sammanträde den 4 mars 1964 bildades

-------------- LIONS CLUB KOLMÅRDEN---------------

Charterhögtiden anordnades den 24 maj med högtid i Krokeks kyrka och fest på Stafsjö Värdshus.
Till president i den nybildade klubben valdes Tristan Stubbe.
Redan första verksamhetsåret anordnades en midsommaraktivitet vid Råssla hembygdsgård.
Andra verksamhetsåret, 1965, arrangeras Valborgsmässofirande vid både Kolmårdssjukhuset och Stafsjö Bruk. Dessa gav klubben möjligheter att skänka en TV till ålderdomshemmet och bidrag till Krokeks Scoutkår samt Krokeks IF:s ungdomsverksamhet.

1966 infördes Röda Fjädern-aktiviteten "Riksomfattande insamling mot cancer" . LC Kolmården grep sig an detta med stor iver och klubbens bidrag blev hela 4 500:- Detta år ges även stort utrymme åt motionsaktiveteter; tennistävlingar, fotbolls-och hockey-bockey-matcher arrangeras i vilka zonens och distriktets klubbar deltar med stort intresse. Hårda duster utkämpas med växlande resultat. Även de yngre får sitt; klubben arrangera ishockeyskola i Stavsjö och Kolmården.

1967 införs en ny aktivitet . Ett terränglopp över tre mil med Lidingöloppet som förebild. Tävlingen lockade 109 deltagare med storheter som Erik Östbye, Örgryte och Chris Wade, Fredrikshof på startlinjen. Start och mål var förlagda till hamnplanen i Bodaviken Kolmården.
Även andra aktiviteter initierades såsom Bonnaktion, Julmarknad och Luciafirande.
En ny tradition införs då årets sista medlemsmöte förläggs utomhus i form av en Gökotta. Många natursköna platser har sedan dess beskådats under tidiga söndagsmorgnar helgen före midsommar.
Lions Club Kolmården står även fadder för den då nystartade Lions Club Jönåker (numera, tråkigt nog nedlagd).

1971 initieras samarbete med Lions Club Helsinge i Danmark, en vänortsverksamhet som genom åren givit upphov till mycken trivsam samvaro över gränsserna.

1972 rullar projektet "Ruben" igång. Klubben uppförde med egna krafter ett hus som sedan såldes efterföljande år. Förutom tillfälle till handfast samarbete mellan klubbens medlemmar gav aktiviteten ett mycket gott netto, drygt 51 000:-.


1973 beslutar klubben att ta sig an ett fadderbarn, den då femåriga Ana-Maria Rivera från Nicaragua. Bidraget uppgick då till 40:-/månad. Klubben har sedan dess genom åren följt Ana-Marias uppväxt och framsteg genom brevkontakter. Lions Dag i Kolmårdens djurpark arrangeras och som ett resultat av denna aktivitet skänkte Lions Club Kolmården ett lejon! till djurparken. Lejonprisnoteringarna stod då i 4 000:-.

1974 tas beslut om kollektiv anslutning av klubbens medlemmar till Krokeks Hembygdsförening och

1975 planeras och påbörjas en totalrenovering av hembygdsföreningens hembygdsgård på Råssla och följande år

1976 färdigställs denna av lionklubbens medlemmar. Detta år arrangeras även en mycket uppskattad rullstolstävling vid Lions och Scouternas dag i djurparken.

En välbesökt kyrkokonsert i Krokeks kyrka med Mia Mariann och Per Filip som artister ger ett fint netto.

1977 är klubben medarrangör i en stor artistgala som anordnades i den nya Himmelstalundshallen av lionklubbarna i Norrköping m.o.
Vid detta års kyrkokonsert hade Ingeborg Nyberg inbjudits och

1978 en kyrkokör från Hannover. Båda arrangemangen var mycket välbesökta och omtyckta.

1979 tog sig klubben an ett stort projekt "Städa Kolmården" att tillsammans med andra lokala föreningar och samfälligheter städa allmäna vägaroch platser. Resultatet blev mer än 50 m3 skräp!
Klubben står fadder för en LEO-klubb för Kolmården med omnejd. Aktiviteten "Brasved" startas.

1980 deltar ett antal klubbmedlemmar i Europaforum i Åbo, en resa som givit upphov till en mängd roliga historier och minnen som fortfarande berättas vid klubbens möten.
Valborgsmässoaktiviteten flyttas detta år från Stafsjö till Norrköpings Skidklubbs stuga vid Torsjön.
Julgranshuggning och försäljning tas upp som en ny aktivitet.

1982 riktlinjer dras upp för klubbens genom tiderna största aktivitet, upprustningen av logen "Frihetskämpens" fastighet vid Sandviksvägen
Ett ungdomsledarstipendium för utdelning vid midsommarfesten vid Råssla instiftas. Den första stipendiaten blev Kjell Widell KIF, som fick emotta en penningsumma och ett specialdesignat konstverk av Kolmårdskonstnären Christer Wide.

1983 tas de första kontakterna för att anordna marknadsdagar vid Svintuna kvarn.

1984 Med anledning av Norrköpings 600-årsjubiléum får klubben uppdraget att anordna "Svintuna Marknad" som fortfarande är en av klubbens bästa aktiviteter. Arbetet med restaureringen av logen inleds after många turer med kommun och bank.
Klubbens 20-årsjubileum firas i Kvarsebo Kyrka samt med fest på Vildmarkshotellet i närvaro av danska vänortsklubben samt representanter från närliggande klubbar och DG Bernt Fransén med respektive.

1985 Klubbarbetet präglas i hög grad av arbetet med iordningställandet av logelokalen.

1986 Den nu färdigrestaurerade logelokalen invigs vid en högtid den sista maj. Lokalen får namnet "Sandviksgården". Klubben får i och med detta en egen välutrustad och ändamålsenlig samlingslokal, som ställs till förfogande för olika föreningars ungdomsverksamheter samt till uthyrning såväl just föreningar såväl som privatpersoners fester.

1987 Aktiviteten "Trivselkvällar" vid Svintuna Kvarn startas, med allsång tre tisdagskvällar under högsommarmånaden juli.
Diskussioner om tillbyggnad av scen till Sandviksgården inleds.

1988 Klubben beslutar om att anordna ett lotteri till minne av 5-årsjubiléet för Svintuna Marknad. Behållningen går oavkortat till barncancerfonden.
Ett nytt fadderbarn utväljes att ersätta Ana Maria Rivera som nu uppnått vuxen ålder.

1989 Resultatet av jubileumslotteriet, 12 500:- överlämnas till representanter för Barncancerfonden vid en ceremoni i Sandviksgården.
Klubbens 25-årsjubileum firas den 15 april på Getå Turisthotell i närvaro av BDG Lars Lindblad samt representanter från grannklubbarna Åby, Finspång och Söderköping.
Trivselkvällarna vid Svintuna Kvarn arrangeras denna sommar i samarbete med Kolmårdens Företagsgrupp

1991 Lions Club Kolmården arrangerar distriktsmöte på Vildmarkshotellet den 20 april. Ett mycket välbesökt och uppskattat arrangemang, som bl.a. besöktes av ID Dick Taylor från Minnesota
Novembermötet ägnas åt grupparbete kring ämnet "Klubbens inriktning". Bland de framröstade förslagen kan nämnas: Etablering av vänortskontakt med Lettland, kyrkokonsert på nästföljande Världsliondag samt internutbildning i Lion-kunskap.

1992 Klubben tar initiativ till att Aizpute i Llettland väljs till Kolmårdens vänort. Arbetet bedrivs i samarbete med de olika föreningarna i Kolmårdens Kommundel och syftar till kontaktskapande verksamhet och hjälp till självhjälp. Lions Club Kolmården satsar av aktivitetsmedel ett startkapital på 7 000:-.
På Liondagen den 8 oktober arrangeras ånyo konsert i Krokeks kyrka även denna gång med Mia Mariann och Per Filip som huvudaktörer för firande av Lions 70-års jubileum.

1993 Fortsatt stöd för Aizputeaktiviteten, vilken nu engagerar många föreningar och dess medlemmar i Kolmården.
Klubbens första Melvin Jones tilldelas Lion Ingemar Lidén för goda insatser i enlighet med Lions etik och syften inte minst för arbetet med Aizputeversamheten.
Lionpresident Kurt Björk mottager för Lions Club Kolmårdens räkning vid riksmötet i Linköping IP Rohit C Menhta´s Certifikate of Appreciation för alla insatser för Kolmårdens vänort Aizpute i Lettland.

1994 Klubben inbjuder till firande av 30-årsjubileum i Sandviksgården den 26 mars.

Detta var ett axplock ur klubbens första trettio år och av alla de idéer till inkomstbringande aktiviteter genom åren kvarstår idag
---Julgranshuggning och dito försäljning
-- Midsommarfest vid Råssla hembygdsgård samt inte minst
-- Svintuna Marknad.

Klubben har under alla år bidragit med medel till projekt på alla plan; lokalt, distrikts-och riksnivå samt utrikes. Uthålligt sedan många år är bidragen till fadderbarn, ungdomsledarstipendiet till någon välmeriterad ledare i Kolmården samt inte minst Aizputeversamheten.
-----------------------------~~~~~~~~~~~~~~---------------------------

Omkring år 2000 övertog klubben ansvaret för driften av Svintuna Kvarn och har

även utvecklat Svintuna Marknad då vi gjort det möjligt för våra hantverkare att vara inne i byggnaderna. 
Vi har även fått ett bra samarbete med Norrköpings Kommun, som äger kvarnen som på

vår inrådan åter gjort en hel del reparationer, bl.a. på grund av angrepp från hussvamp.

Vi har genom dessa åtgärder kunnat flerdubbla resultatet från marknaden som brukar generera mer än 50 000kr till hjälpbehövande.

När det gäller julgranshuggning och dito försäljning, har vi även där fått ett gott samarbete

med Lösinge Häradallmänning såtillvida att vi nu planterar "våra egna" julgranar (7-10 års
framförhållning.

Nu blir det ett jättelångt kliv, ända fram till 2014, då vi nu är bara 15 medlemmar, men

vi kämpar på och i april i år firade vi 50 år som Lionsclub!

Aktuellt

Skulle just du vilja bli en av oss i
Lions Club Kolmården, 
hör av dig
till vår medlemsansvarige
på telefon 070-5904909 eller 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Beöver du porslin, bestick eller

bord och stolar till festen?

Hör av dig till Sammey 070-5381000

Svintuna Kvarn

Om du skulle vilja veta mer om

Svintuna Kvarn och få en guidad

visning, ring 070 5904909 så 

bestämmer vi en tid.

Möten

Styrelsemöte 2/10 kl 18:00 hos Lars-Åke

Medlemsmöte 16/10 kl 19:00 i Kvarnen

Styrelsemöte 6/11 kl 18:00 hos Ragne
Medlemsmöte 20/11 kl 19:00 i Kvarnen?
Granhuggning 25/11 kl 09:00 samla v ICA